<s id="a1hsC"><option id="a1hsC"></option></s>

     <s id="a1hsC"></s>

       ?

       เล่นสล็อตอย่างไร

        

       Powered by ?, this highly specialized portal is fully-dedicated to assisting individuals interested in locating and attending conferences and events of specific interest to Canada’s Indigenous Peoples. Events related to skill development, community improvement, economic development and 100’s of other topics are identified and posted on this site. provides some of the best Indigenous events in North America.

       Conference and Events Postings

       Decolonizing the Narrative Conversation Series presented by the Banff Centre – Online

       Banff Centre

       Register in advance – GotoInfo.ca/Decolonizing

       In August, Paul Seesequasis will discuss the ways the archival Indigenous images, from the outside gaze, can be reclaimed and reframed, and will explore the work of several contemporary Indigenous photographers as visual recorders of resistance and resurgence.

       This session takes place over two days:

       Presentation of Work – Location Online
       Date: August 18 & 19, 2021
       Time: 4:30pm – 5:30pm MDT

       Q&A Session and Conversation – Online
       Date: Thursday, August 19, 2021
       Time: 4:30 p.m. – 5:30 p.m. MDT

       Click for more details

       Edu-Therapy Fall Training Programs

       Edu-Therapy

       Fall Training Dates:

       Aug 19-22 (in person) – Saskatoon, SK

       Sept 20-23 – Virtual Certification*

       Oct 15-18 (in person) – Winnipeg, MB

       *Participants must commit to 4 consecutive full days of online training

       ALSO AVAILABLE! – Virtual Training and Private Community Based Certification and Treatment Programs- Contact us today for details

       GoToRegister.ca/Grief

       Toll Free: 1.866.476.0209
       Fax: 1.866.430.8296
       Email: Grief@GoToRegister.ca

       Click for more details

       Fall 2021 Indigenous Leadership Programs at the Banff Centre

       Banff Centre

       Register Now:

       Introductory negotiation Skills Training – ONLINE – September 14-17, 2021

       Intermediate Project Management for Indigenous Organizations? – ONLINE – September 14-October 21, 2021

       COMING SOON: Introductory Wise Practices in Indigenous Leadership – ONLINE – tentative date is Nov 2-5, 2021

       For details or to register: www.GoToInfo.ca/BanffCentre

       Toll Free: 1-866-935-6904

       Fax: 1-866-402-9692

       Email: leadership@banffcentre.ca

       click for more details

       Decolonizing the Narrative Conversation Series – Join us Online – Presented by Banff Centre

       Banff Centre

       Decolonizing the Narrative Conversation Series is a monthly online conversation session that invites leading Indigenous Art creators to talk about their practices and processes.

       Presentation of Work?

       Date Saturday, July 24, 2021
       Time 4:30 p.m. – 5:30 p.m. MDT
       Location Online
       Q&A Session and Conversation
       Date Sunday, July 25, 2021
       Time 4:30 p.m. – 5:30 pm

       Click for more details

       Healing Your Heart – Intergenerational Trauma & Residential School – Edu-Therapy

       Edu-Therapy

       Intergenerational Trauma & Residential School Grief Resolution – Communities prepared with the Edu-Therapy Process are stronger and more resilient

       Upcoming Edu-Therapy Training Programs

       July 19-22 -Virtual Certification

       August 19-22 (In Person)? – Saskatoon, SK

       August 23-26 – Virtual Certification

       ALSO available – Virtual training and Private Certification and Treatment Programs

       GoToRegister.ca/Grief

       Toll Free: 1-866-476-0209

       Fax: 1-866-430-8296

       Email: Grief@GoToRegister.ca

       click for more details

       Women Building Futures

       Women Building Futures Celebrates National Indigenous Peoples Day

       We are committed to helping Indigenous women achieve their goals.

       We offer free career coaching, math upgrading, and tools for success workshops

       Visit womenbuildingfutures.com to learn more

       click for more details

       Banff Centre

       The Banff Centre celebrates National Indigenous Peoples Day

       Join us for a virtual celebration June 21

       – Creative Workshops

       -Film Screenings

       -Panel Discussion

       Activities are FREE, and everyone is welcome. Register in advance.

       GotoInfo.ca/Banff-NIPD

       click for more details

       Edu-Therapy 4-DAY Virtual Certification Training – June 14-17, 2021

       Edu-Therapy

       GRIEF NEGATIVELY IMPACTSAttentionMemory PlanningLanguageRelationships

       Grief and AdditionBreaking Patterns of Behavior by Reducing Emotional Energy

       4-Day Virtual Certification Training – June 14-17, 2021. Registration closes May 24, 2021

       *Participants must be able to commit to 4 full consecutive days of online training

       ALSO AVAILABLE! – Virtual Training and Private Certification and Treatment Programs

       If you are a NNADAP and Addiction Worker, Health & Wellness Worker, Health Director, or simply interested in the Training Program, contact us today.

       Edu-Therapy? is the most current, easy-to-use model that reduces and eliminates intense uncomfortable emotional responses to loss, trauma and abuse. Loss and the reactions to unresolved grief go hand in hand with substance abuse and addiction. The losses addicts suffer are many: deaths of friends and loved ones, divorce and break ups, loss of friendships, loss of financial and social status, loss of dignity, just to name a few. Healthy recovery means facing up to the “wreckage”, and coming to terms with the mass of disturbing and conflicting emotions.

       Healthy recovery requires learning essential skills for regulating emotions. How often have you seen the pain, anger and confusion of overwhelming feelings drive an addict to relapse? Long term sobriety requires addicts to learn to identify and express their emotions, communicate their thoughts, and create appropriate boundaries.

       Edu-Therapy?is a powerful adjunct treatment. Our process is an easy to learn, easy to apply CBT based model that reduces emotional intensity and resolves the conflicting emotions caused by unresolved grief.

       Reducing emotional intensity reduces craving intensity. The emotional tribulations of early recovery trigger the need for quick relief. The Edu-Therapy? process excels in helping addicts recognize, tolerate and discharge their emotional discomfort.

       GoToRegister.ca/Grief
       Toll Free: 1.866.476.0209
       Fax: 1.866.430.8296
       Email: Grief@GoToRegister.ca

       click for more details

       National Indigenous Virtual Tech Conference – June 2-3, 2021

       Clear Sky

       Join your peers for the best Indigenous tech event of the year! All interested are welcome to attend!

       REGISTRATION FEES

       $200.00 – Regular Fee

       $50.00 – Student /Youth/Elders

       LEARN how technology can be used to facilitate skill development.

       DISCOVER how technology can create opportunities for entrepreneurs.

       UNDERSTAND how technology can improve community health.

       ENHANCE community capacity using technology to create jobs.

       REGISTER ONLINE BY VISITING:

       www.clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

       For details, contact Jennifer Wood, Event Coordinator:

       Tel: 431-997-2324 or Email: Events@clearskyconnections.ca

       click for more details

       National Indigenous Virtual Tech Conference presented by Clear Sky Connections

       Clear Sky Connection

       National Indigenous Virtual Tech conference – June 2-3, 2021

       *** SPECIAL RATE! $50.00 – Student, Youth and Elder

       Day 1-Wednesday June 2 , 2021

       10:25 am – Asserting Our Sovereignty – Chief Marcel Moody

       11:00 am – Creating a Path to Self-Sufficiency – Chief Clarence Louie

       11:50 am – How I Use Social Media as a Tool to Make a Difference! – Youth Speaker (TBA)

       12:10 pm – Entertainment: Music Group (TBA)

       12:35 pm – Technology and Partnership, Accomplishments Within Our Network – Dr. Sayed-Amr (‘Sisso’) El-Hamamsy and Chief Dennis Meeches

       1:05? pm – Connectivity and Colonization: Settler Strategies and the Paradox of Being Indian on Our Land – Dr. Barry Lavallee

       Day 2 – Thursday June 3, 2021

       10:15 am – The Art of Negotiating: Moving Beyond Symbolism- Dr. Ted Moses

       10:45 am – Local Radio in Our Communities – Doug and Tracy Thomas

       11:20 am – Data Sovereignty – Cheryle Savoi

       11:40 am – Connectivity and Infrastructure on Our Reserves-Bruce Buffalo (‘Broadband Bruce’)

       12:00 pm – Entertainment: Music Group (TBA)

       12:25 pm – How a “Neechi” from Sandy Bay Made a Million-Dollar App-Darrick Glen Baxter

       12:55 pm – Know Your ‘Why’ and Change Your Life, Business, Community and Technology – Jenn Harper

       1:30 pm – An Indigenous Perspective on the Role of Tech in the Emerging Indigenous Economy – Carol Anne Hilton

       ***Agenda is subject to change. Times are in Central standard Time (CST)

       For more information, please contact:

       Jennifer Wood, Conference Coordinator

       Cell: 431-997-2325

       Email: Events@clearskyconnections.ca

       https://clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

       click for more details

       National Indigenous Virtual Tech Conference – June 2-3,2021

       Clear Sky Connections

       National Indigenous Virtual Tech conference – June 2-3,2021

       “Digital Sovereignty: Lighting The Pathway to Connectivity”

       Registration and Agenda now  Available! https://clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

       For details, contact Jennifer Wood, Event Coordinator: 431-997-2325

       Email: events@clearskyconnections.ca

       LEARN how technology can be used to facilitate skill development.
       DISCOVER how technology can create opportunities for entrepreneurs.
       UNDERSTAND how technology can improve community health.
       ENHANCE community capacity using technology to create jobs.

       click for more details

       Banff Centre Spring 2021 Indigenous Leadership Programs Online !

       Banff Centre

       Inherent Right to Indigenous Governance Online? – May 4 – 7, 2021 Register by April 27
       Indigenous Strategic Planning Online – May 18 – 21, 2021 Register by May 10
       Negotiation Skills Training Online – June 1 – 4, 2021 Register by May 25

       Indigenous Evaluations Frameworks Online – June 15 – 18, 2021 Register by June 7

       Truth and Reconciliation Through Right Relations Online – June 22 – 25, 2021 Register by June 15

       *Please note: these programs prioritize Indigenous learners, and those working within Indigenous communities and organizations. Financial aid is available for these learners.
       Programs are subject to change; please refer to our website for up to date information.

       To be the first to know about upcoming programs, subscribe to our Indigenous Leadership e-newsletter: www.GoToInfo.ca/BanffCentreEmails

       For details or to register: www.GoToInfo.ca/BanffCentre
       Toll Free: 1-866-935-6904

       Fax: 1-866-402-9692

       Email: leadership@banffcentre.ca

       click for more details

       Register NOW! National Indigenous Virtual Tech Conference June 2-3, 2021

       Clear Sky Connections

       National Indigenous Virtual Tech conference – June 2-3,2021

       “Digital Sovereignty: Lighting The Pathway to Connectivity”

       LEARN how technology can be used to facilitate skill development.
       DISCOVER how technology can create opportunities for entrepeneurs.
       UNDERSTAND how technology can improve community health.
       ENHANCE community capacity using technology to create jobs.

       Registration now available !

       https://clearskyconnections.ca/virtual-tech-conference

       click for more details

       Spring Grief Training Programs with Edu-Therapy

       Edu-Therapy

       BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING

       A Cognitive Behavioral Model of Grief Resolution

       Edu-Therapy in  First Nations, Métis and Inuit Communities

       Grief and possible traumas negatively effect our lives. Coming in waves, they have a cumulative effect that, if not acknowledged and treated, inhibits our ability to integrate in healthy ways and will continue to repeat themselves.

       Physical reactions include:

       • Numbness
       • Separation
       • Disengagement
       • Hyperactivity
       • Removal

       Communities prepared with the Edu-Therapy Process are stronger and more resilient. We are all stakeholders of the collective grief and trauma experience. The Edu-Therapy Process creates a safe place to acknowledge, accept and integrate pain resolution processes-creating resiliency and long term healing.

       Grief Edu-Therapy Training Programs

       April 16-19 – Saskatoon, SK

       April 29-May 2 – Winnipeg, MB

       May 14-17 – Edmonton, AB

       ALSO AVAILABLE!

       Virtual Training and Private Community Based Certification and Treatment Programs

       With the isolation and loss occurring throughout the pandemic and the increasing mental health crisis, Edu-Therapy is in need more than ever. Train your team in the safety of your Community or Virtually online.

       Contact us today for details.

       GoToRegister.ca/Grief

       Toll  Free: 1-866-476-0209

       Fax: 1-866-430-8296

       Email: Grief@GoToRegister.ca

       Click for more details

       New Spring Training Programs with Edu-Therapy!

       Edu-Therapy

       BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING

       A Cognitive Behavioral Model of Grief Resolution

       Edu-Therapy in? First Nations, Métis and Inuit Communities

       Grief and possible traumas negatively effect our lives. Coming in waves, they have a cumulative effect that, if not acknowledged and treated, inhibits our ability to integrate in healthy ways and will continue to repeat themselves.

       Physical reactions include:

       • Numbness
       • Separation
       • Disengagement
       • Hyperactivity
       • Removal

       Communities prepared with the Edu-Therapy Process are stronger and more resilient. We are all stakeholders of the collective grief and trauma experience. The Edu-Therapy Process creates a safe place to acknowledge, accept and integrate pain resolution processes-creating resiliency and long term healing.

       Grief Edu-Therapy Training Programs

       April 16-19 – Saskatoon, SK

       April 29-May 2 – Winnipeg, MB

       May 14-17 – Edmonton, AB

       ALSO AVAILABLE!

       Virtual Training and Private Community Based Certification and Treatment Programs

       With the isolation and loss occurring throughout the pandemic and the increasing mental health crisis, Edu-Therapy is in need more than ever. Train your team in the safety of your Community or Virtually online.

       Contact us today for details.

       GoToRegister.ca/Grief

       Toll? Free: 1-866-476-0209

       Fax: 1-866-430-8296

       Email: Grief@GoToRegister.ca

       Click for more details

       Virtual Dress to Impress

       Image North Consulting
       Do you want your clients to feel confident about themselves?
       To have an edge in business opportunities or interviews?
       Boost their self esteem by taking this program!
       Geared for Community members
       Company staff
       Social work clients
       Employment and training clients
       Inclusive for all women & men, youths & Elders
       Image North Consulting is an Indigenous-owned company focused on working with clients to help them boost their confidence. With 14 years experience, Image North delivers results through an interactive online program called Dress To Impress. Clients uncover their authentic self by discovering their personal style, colours & goals.

       • Participants of all ages, in a group setting of 4 will experience the importance and impact of effective non-verbal communication skills.
       • Designed for clients who require a boost to their confidence for future job interviews, lifestyle, business opportunities, professional development & incentives for graduates!
       • Workshop includes a virtual shopping trip in which each client receives an entire outfit including shoes, and new hairstyle.

       For more information or to contact for pricing: GotoInfo.ca/ImageNorth
       Phone: 705-237-8682
       Mobile: 705-984-6383
       Email: imagenorthconsulting@gmail.com
       click for more details

       RBC 2021 Indigenous Student Awards are BACK!

       RBC

       Applications open December 1, 2020.

       The RBC Indigenous Student Awards Program was launched in 1992 to assist Indigenous students to complete post-secondary education, and provide an opportunity for RBC? to strengthen its relationship with the Indigenous community. This scholarship is intended to support Indigenous students who have a minimum of 2 years remaining in their post-secondary studies. Scholarship recipients are selected primarily on the basis of personal and academic achievements, and individual financial need. Status Indians, Non-status Indians, Inuit and Métis are welcome to apply. Selected students will receive up to $5,000 per academic year for educational and living expenses for 2 to 4 years.

       RBC awards twenty scholarships in two categories for students:

       ? Majoring in disciplines related to the financial services industry

       ? Majoring in disciplines unrelated to the financial services industry

       2021 Student Awards Program:

       www.GoToApply.ca/RBC

       Click for more details

       Get to Work: Warehouse Express

       Application Deadline: January 4, 2021

       Class Starts: March 15, 2021

       Designed to get you to work quickly, our Warehouse Express Program introduces you to the daily duties of an entry level warehouse worker.
       Warehouse workers are typically responsible for receiving and assembling large quantity orders in a warehouse, operating pallet jacks and/or reach
       trucks, and packing pallets for delivery. This role is perfect for someone who likes to be active at work and has a flexible schedule.
       Warehouse workers are essential workers as part of the food supply chain industry. Lots of job opportunity, more job security and great opportunities for advancement.

       Program Length: 3 weeks
       Location: Edmonton
       Free Tuition: Provided by program sponsors
       Class Capacity: 12
       Admission Requirements:
       ? Successful completion of drug, alcohol & fitness testing
       ? Criminal Record Check
       ? Ability to work shift work
       ? Fluent in English
       ? Class 5 Drivers Licence recommended
       Certificates Included:
       ? Construction Safety Training (CSTS 2020)
       ? Fire Extinguisher
       ? Standard First Aid CPR A & AED
       ? Food Safety
       ? Pallet Jack training also included
       To support employment opportunities students will also have support from our Alumni team.

       ?

       GoToInfo.ca/WomenBuildingFutures Phone: 1-866-979-4434

       Fax: 1-866-979-3514 Email: WomenBuildingFutures@GoToInfo.ca

       Private Treat & Train Programs available from Edu-Therapy

       Edu-Therapy
       Over the past few months, our entire team has been working hard so we can deliver this training safely during the pandemic. Certification Training will be offered with COVID-19 safety plan aligned with provincial regulations.
       BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING
       Edu-Therapy? gives participants a stable cognitive process to help themselves, community and client base Once Certified as an Edu-Therapy Specialist, in as little as 6 hours per week, one Specialist can bring mental resolution of the pain and sadness caused by loss to over 200 people per year Trained teams can escalate these numbers adding to the resiliency of the Community
       HUMANS GRIEVE LOSS OR CHANGE OF ANYTHING HELD SIGNIFICANT
       Grief happens in many forms and has great potential to create emotional energy and negatively effect life Grief is an emotional experience that doesn’t follow stages or a timeline… and it does not simply go away with time
       IT’S THE ACTIONS WITHIN TIME THAT REDUCE AND ELIMINATE PAIN
       Edu-Therapy? Certification is unique training that’s designed specifically to assist all who wish to help those with unresolved loss, deal with pain and reclaim a productive place in the mainstream of their lives
       Private Treat & Train Programs
       We will safely send our Facilitators to you
       Limited Available Dates – Now booking for 2021
       Call us directly for details and to customize your Community treatment/training
       IN-PERSON 4 DAY TRAINING CERTIFICATION
       SASKATOON, SK – DECEMBER 11-14, 2020
       ONTARIO – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021
       WINNIPEG, MB – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021
       VANCOUVER, BC – FEBRUARY 5-8, 2021
       EDMONTON, AB – FEBRUARY 19-22, 2021
       WHO SHOULD ATTEND Mental Health and Wellness Workers Addiction Counsellors Educators and Youth Workers Family and Victim Service Workers All interested Groups and Individuals
       Help Yourself. Help Others. Help Your Community.
       VERY LIMITED SEATING FOR THESE PROGRAMS. Register online or call for more details Private Programs Available! We will come to your community – call for details. Watch for Virtual Training being offered soon!
       CONTACT
       Toll Free: 1.866.476.0209
       Fax: 1.866.430.8296
       Email: Grief@GoToRegister.ca
       Web: GoToRegister.ca/Grief
       Click for more details

       Driver & Operator Training Cold Lake

       Women Building Futures
       Application Deadline: January 11, 2021
       Class Starts: March 29, 2021
       This tuition-free program is perfect if you are looking for a career operating
       various equipment in construction and city maintenance. Drive equipment such as snow plows, wireline trucks and hydrovacs.
       This six-week program provides students with the essential safety awareness and certification, workplace culture preparation, theory and hands-on training needed to support and prepare them to enter the operating industry and successfully obtain their Class 3 Driver’s Licence.
       This is a competitive program with a maximum of 12 spaces available.
       Program Components:
       ? Class 3 Driver’s Training-includes 14 hours of in-truck training per student
       ? Basic Tools and Engines
       ? Air Brake Endorsement for Learners
       ? Face to Face Safey Training:
       First Aid, H2S, Flagger
       ? Online Safety Training:
       Professional Driver Improvement (PDIC)
       Transportation of Dangerous Goods (TDG)
       WHMIS, Ground Disturbance
       Confined Space Pre-Entry
       ? Healthy Choices for Productive work
       To support employment opportunities, students will also have job search support and introductions to employers in the field.
       Admission Requirements:
       ? Successful completion of drug, alcohol and fitness testing
       ? Class 5 Driver’s Licence (no GDL)
       ? 5 year driver’s abstract
       Live, train and work in Cold Lake
       GoToInfo.ca/WomenBuildingFutures
       Phone: 1-866-979-4434 | Fax: 1-866-979-3514
       Email: WomenBuildingFutures@GoToInfo.ca
       1-866-979-4434
       Fax: 1-866-979-3514
       WomenBuildingFutures@GoToInfo.ca
       Click for more details

       New In-Person 4 Day Training Certification Dates!

       Edu-Therapy

       Over the past few months, our entire team has been working hard so we can deliver this training safely during the pandemic. Certification Training will be offered with COVID-19 safety plan aligned with provincial regulations.

       BUILDING SUSTAINABLE MENTAL WELLNESS THROUGH INTEGRATED TREATMENT AND TRAINING

       Edu-Therapy? gives participants a stable cognitive process to help themselves, community and client base Once Certified as an Edu-Therapy Specialist, in as little as 6 hours per week, one Specialist can bring mental resolution of the pain and sadness caused by loss to over 200 people per year Trained teams can escalate these numbers adding to the resiliency of the Community

       HUMANS GRIEVE LOSS OR CHANGE OF ANYTHING HELD SIGNIFICANT

       Grief happens in many forms and has great potential to create emotional energy and negatively effect life Grief is an emotional experience that doesn’t follow stages or a timeline… and it does not simply go away with time

       IT’S THE ACTIONS WITHIN TIME THAT REDUCE AND ELIMINATE PAIN

       Edu-Therapy? Certification is unique training that’s designed specifically to assist all who wish to help those with unresolved loss, deal with pain and reclaim a productive place in the mainstream of their lives

       IN-PERSON 4 DAY TRAINING CERTIFICATION

       SASKATOON, SK – DECEMBER 11-14, 2020

       ONTARIO – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021

       WINNIPEG, MB – JANUARY 29 – FEBRUARY 1, 2021

       VANCOUVER, BC – FEBRUARY 5-8, 2021

       EDMONTON, AB – FEBRUARY 19-22, 2021

       WHO SHOULD ATTEND Mental Health and Wellness Workers Addiction Counsellors Educators and Youth Workers Family and Victim Service Workers All interested Groups and Individuals

       Help Yourself. Help Others. Help Your Community.

       VERY LIMITED SEATING FOR THESE PROGRAMS. Register online or call for more details Private Programs Available! We will come to your community – call for details. Watch for Virtual Training being offered soon!

       CONTACT

       Toll Free: 1.866.476.0209

       Fax: 1.866.430.8296

       Email: Grief@GoToRegister.ca

       Web: GoToRegister.ca/Grief

       Click for more details

       Our Sponsors

       ?
       slotgame66 ฝากขั้นต่ํา| เปิดเว็บหวยออนไลน์| วิเคราะห์บอล ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น| ทดลองเล่นสล็อตค่าย pp ฟรี| วิเคราะห์บอล อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก| สล็อตpgเติมtrue wallet ไม่มีขั้นต่ํา2022| สโมสรฟุตบอลเบอร์มิงแฮมซิตี| สล็อต เครดิตฟรี 100 ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ | คลับw88| บาคาร่า ต่างประเทศ| วิเคราะห์บอล เม็ ต ซ์| วิเคราะห์บอล เซ กุน ด้า บี สเปน วันนี้| เล่นพนันได้เงินล้าน| วิเคราะห์บอล เม็กซิโก d2| สล็อต โปร| จับรถหรู พนันออนไลน์| รับสมัครเว็บพนัน| วิเคราะห์บอล อังกฤษอิตาลี คืนนี้| ดาวน์โหลดสูตรบาคาร่า ai|